Kynologický Klub Matis

Akcie2023

Aktivity v tomto roku – 2023

Skúšky – Medzinárodný skúšobný poriadok 11.11.2023

Skúšky – Medzinárodný skúšobný poriadok – 13.5.2023

Skúšky – Národný skúšobný poriadok – 29.4.2023